بررسی و مقایسه فضایل و رذایل اخلاقی در فابل‌های احمد شوقی و مرزبان نامه

تعداد صفحات:90 نوع فایل:word چکیده فضایل و رذایل اخلاقی را می توان مرزهای انسانیت دانست. این مرزها در اثر تلاقی دین ، فرهنگ ، موازین اجتماعی شکل می گیرد .در طول دوره های مختلف تاریخ مصر و ایران که سراسر فراز و نشیب است و هجوم بیگانگان را می توان در جای جای آن مشاهده کرد، مسائل مختلفی به عنوان نکات اخلاقی در اولویت شاعران و نویسندگان قرار می گیرد.در مصر و در عصر احمد شوقی جنگ جهانی اول رخ داد و این کشور تحت تاثیر جنگ و استعمار انگلیس بوده است. و اوضاع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ادب مصر تحت تاثیر آن شرایط بوده است.و در تمام دوره های زندگی شوقی چه زمانی که تبعید بوده و چه زمانی که در فرانسه و اسپانیا بوده است این تاثیر پذیری در او و آثارش می توان مشاهده کرد. دوره ای که سعدالدین وراوینی در آن زندگی کرده است نیز، مقارن بود با حمله مغلولان به ایران و حکمرانیشان در کشور و قتل و غارت هایی که صورت گرفته که تا آن زمان در تاریخ ایران بی سابقه بوده است. ریشه ی اخلاق گرایی در ادبیات فارسی به دوره ی پیش از اسلام بازمی گردد. در دوران بعد از اسلام نیز بخش حکمت چه در بعد عملی و چه در بعد نظری به شک …

احمد شوقي شاعر برجسته معاصر و عرب

فایل ورد 15 صفحه ای با موضوع احمد شوقي شاعر برجسته معاصر و عرب …